Tarihi Mekanlar

İlçemizin tarihi eserleri arasında Şahuban Camii ve Şahuban Medresesi, Halime Hatun Camii, Medresesi, İmareti ve Hamamını sayabiliriz

Şahuban Camii

Şahuban Camii Belediye binasının yanın Eskica camii mahallesinde bulunmaktadır. Caminin üstünde inşa tarihi 1600 olarak geçmektedir. Camii Sarı İbrahim Paşanın kızı Şahuban Hatun tarafından yaptırılmıştır. Kare planlı bir harim ve son cemaat mahallinden mevcuttur. Yapan kişi bilinmemektedir.

Şahuban medresesi de yine Şahuban Hatun tarafından yaptırılmıstır. Camii ile aynı yılda yapılmıştır. Bu eserden yalnız moloz taş ve tuğla örgülü harab bir oda kalmış olup günümüzde depo olarak kullanılmaktadır. Yapının arka bahçesinde mezar taşları bulunmaktadır. Bu mezar taşlarının ikisi hala sağlamdır. Mezar taşlarının kimlere ait olduğu kesin bilinmemektedir.

Halime Hatun Camii

Halime Hatun Camii Gölmarmara çarşısı içinde Yeni camii mahallesinde, Şahuban Camii’nin kuzeyinde inşa edilmiştir. 3.Mehmet’in Manisa Valiliği ve 1595 yılında tahta geçmesi ile dadısı ve süt annesi Halime Hatun için yaptırılmıştır. Plan tipolojisi bakımından Şahuban Camii’nin kaliteli bir benzeridir. Camii’nin bilinen bir kitabesi yoktur.

Kare planlı bir harim ve üç bölümlü son cemaat mahallinden mevcuttur. Harimin üstü tek kubbe ile örtülüdür. Minaresi kuzeydoğu cephede camiye bitişik durumdadır.

Caminin şadırvanı orjinaldir. Kısmen mermerden yapılmıştır. Fakat üst örtüsü daha sonra yapılmıştır.

Halime Hatun Külliyesi

Halime Hatun Külliyesi (Medresesi) 1595-1605 yılları arasında Halimehatun Camii avlusunda inşaa edilmiştir. İlçe Müftüğünce Kur’an Kursu olarak kullanılmaktadır.

Külliyeye ait olan Medrese camii’nin kuzey cephesi karşısında yer alır. Camii ile birlikte yaptırılmıştır. Medrese doğu-batı doğrultusunda uzanan dikdörtgen bir yapıya sahiptir.

Alında “U” şeklinde bir yapıya sahipken bugün doğu ve batı kanatları yıkılıp yerine dikdörtgene yakın yeni bir bina inşa edilmiştir.

Medrese odaları bugün müftülük,arşiv öğretmenler odası olarak kullanılmaktadır. Yapı tamamı ile restore edilmiştir.

Halime Hatun İmareti, Halime Hatun tarafından yaptırılmıştır. Külliyenin bir parçasıdır. Cami ve medrese bir cadde ile ayrılmıştır . Kitabesi yoktur. İmaret “L” şeklinde düzenlenmiştir. Avlunun güney ve doğu yönlerinde kubbeli dört oda mevcuttur. Odaların üzeri kubbe ile örtülüdür. Bu yapı şuanda öğretmen evi olarak kullanılmaktadır.

İmaretin güneyinde yer alan Hamam 1595 yılına tarihlenmektedir. Bugün yıkık bir vaziyettedir. Hamam kare plana sahiptir. Külliye ye gelir sağlamak için çifte hamam düzenlendiği belirtilmektedir. Kubbeleri yıkılmıştır. Duvarları kısmen sağlamdır.