Müdürlüklerimiz

Yazı İşleri Md. V. – Mustafa ŞİPAL
Mali Hizmetler Md. – Şencan YEŞİLKÖY
İmar ve Şehircilik Md. – Ali GELDİ
Fen İşleri Md. V. – Ali GELDİ
Destek Hizmetleri Md. – Mustafa ŞİPAL
Kırsal Hizmetler Md. V. – Hasan GÜLOĞLU
Zabıta Kom.V. – Tahsin BİLENLER
Park ve Bahçeler Md. V. – Ali GELDİ
Basın ,Yayın ve Halkla İlişkiler Md .V. – Mustafa ŞİPAL     
Muhtarlık İşleri Md. V. – Ali GELDİ                                                                                                                                      Temizlik İşleri Md. V. – Mustafa ŞİPAL