Müdürlüklerimiz

Yazı İşleri Md. Sema YELVER
Mali Hizmetler Md.Şencan YEŞİLKÖY
İmar ve Şehircilik Md.Ali GELDİ
Fen İşleri MD.V:Ali GELDİ
Destek Hizmetleri MD.V :Mustafa ŞİPAL
Kırsal Hizmetler MD.V:Mustafa ŞİPAL
Zabıta Kom.V:Aşkın ADAĞÜLÜ
Park ve Bahçeler MD.V:Hasan GÜLOĞLU
Basın ve Halkla İlişkiler MD.V.İhsan ÖZÜDOĞRU