Müdürlüklerimiz

Destek Hizmetleri Md. -İhsan ÖZÜDOĞRU
Yazı İşleri Md. – Mustafa ŞİPAL
Mali Hizmetler Md. – Şencan YEŞİLKÖY
İmar ve Şehircilik Md. Ali GELDİ
Fen İşleri Md. Ai GELDİ
Kırsal Hizmetler Md. V. – Hasan GÜLOĞLU
Zabıta Kom.V. – MUSTAFA ŞİPAL
Park ve Bahçeler Md. Ali GELDİ
Basın ,Yayın ve Halkla İlişkiler Md .V. – Mustafa ŞİPAL
Muhtarlık İşleri Md. V. – Mustafa ŞİPAL                                                                                                                       
Temizlik İşleri Md. V. – Mustafa ŞİPAL